ទំព័រ_បដា

ផលិតផល

  • រុញ-បើកស្លាយសម្រាប់សួនឧស្សាហកម្ម

    រុញ-បើកស្លាយសម្រាប់សួនឧស្សាហកម្ម

    Push-open slides គឺជាប្រភេទស្លាយថតដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានភាពងាយស្រួល និងងាយស្រួលចូលទៅកាន់ទូ និងថត។ស្លាយទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ knobs ឬចំណុចទាញដែលធ្វើឱ្យពួកវាល្អសម្រាប់ការកំណត់សួនឧស្សាហកម្មដែលប្រសិទ្ធភាពគឺជាគន្លឹះ។ស្លាយរុញបើកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង និងប្រើប្រាស់ ហើយមាននៅក្នុងទំហំ និងទម្ងន់ខុសៗគ្នា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការផ្ទុកផ្សេងៗគ្នា។